Share on facebook
Share on email

„Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén: ismerje meg Ön is „Európa Amazonasát”!

Nem tévedés, hogy az Amazonast említjük, ugyanis „A magyarországi folyók közül a Dráva büszkélkedhet a legkiválóbb ökológiai és medermorfológiai állapottal, amelynek köszönhetően „Európa Amazonasaként” is emlegetik.

Az ártéri erdők állapota azonban hanyatlásnak indult, mivel mind a folyómeder, mind a talajvíz szintje egyre csökken, ezért 2018-ban útjára indult a WISEDRAVA LIFE projekt, amely a Dráva menti ártéri élőhelyek helyreállítását, állapotának javítását tűzte ki célul. A terepi beavatkozások fókuszában a folyómeder mélyülésének csökkentése és az ártéri erdők vízellátottságának javítása volt.” A WWF Magyarország meghívására a két helyszínen jártunk, hogy lássuk: mi is történt az elmúlt 6 év alatt.

Napfényes, de hűvös időben értük el Somogy vármegyét, aztán Csurgót, majd első állomásunkat, a Lankóci-erdőt, mely Somogy felől kapja vizét. Kiindulópontunk az erdészház, melynek falán, a tető közelében rögtön felfedeztünk egy mesterségesen kihelyezett denevérodút, fészkeket…Földúton haladtunk, a Dombó-csatorna mentén. Lábunk előtt vízisikló tekereg, jobbra-balra lápos-vizes foltok csillannak meg, tavaszi vadvirágokat, lombjukat bontó fákat, egerest, látunk, s a nagy csendben madárcsicsergést hallunk. Víztartó zsilipek, „műtárgyak” tűnnek fel. Átlépünk egy kis éren, hogy annak túlpartján a magaslesre felkapaszkodhassunk, és szemügyre vehessük az amúgy békés, sík területet. „Igazi kincsesláda” ez a táj”, mondja szakértő kísérőnk, azért is, mert nincsenek inváziós és idegen növényfajok. Natura 2000-es a területen járunk: a látvány megkapó. Útunk második állomása, a közeli Heresznye, melynek határában a Dráva egy holtágát keltették életre: a kiszáradt meder helyén ismét sebesen folyik a Dráva vize, melynek további sorsát is figyelemmel kísérik.

Mindkét megtekintett helyszínünk a Duna-Dráva Nemzeti Park területén található, ahol nemcsak gyermekeknek kínálnak nyári táborokat, hanem családokat, érdeklődőket is várnak egész évben a természetvédelmi területeken, ökoturisztikai programokkal, bemutatóhelyekkel, túrákkal, kiállítással, és a környezeti nevelést szolgáló foglalkozásokkal. Tekintsék meg a https://www.ddnp.hu/ oldalt! Az élménybeszámolót követően a téma iránt mélyebben érdeklődő olvasóinknak átnyújtjuk a WWF Magyarország közleményét:

„Az ártereinkkel való együttélés, folyóink ismerete és az ártér nyújtotta lehetőségek feltárása a helyi gazdálkodás és fennmaradás záloga. A közel 6 éven át a WWF Magyarország vezetésével zajló WiseDrava LIFE projekt horvátországi és magyar partnerek együttműködése révén valósított meg élőhely-helyreállításokat Dráva menti mintaterületeken, amivel egyre súlyosbodó problémákat sikerült hatékonyan kezelni.

Hosszú ideje nehézséget okoz mind a természetvédelem, mind a gazdálkodás számára a Dráva menti területek fokozatos száradása. Így a talajvízszint csökkenése a Csurgó mellett található Lankóci-erdőben és az elmaradó nagyvizek a Dráva mellékágaiban. A 2018 óta tartó, és 2024 márciusában véget érő WiseDrava LIFE projekt során megvalósított beavatkozások ezeket a negatív tendenciákat kezelték, amit megelőzött a problémák okainak feltárása és a megfelelő megoldási lehetőségek keresése. Ezek eredményeként minden esetben sikerült a leghatékonyabb beavatkozási pontokat kiválasztani. A projektben a WWF Magyarország mellett részt vett a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Hrvatske Vode horvát vízügyi kezelő és SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Vízmegtartás és visszajuttatott hordalék

A Lankóci-erdőben 6 helyszínen készültek vízmegtartó műtárgyak, így átmenetileg több száz hektáron tartható vissza a lezúduló csapadékból származó víz, ezzel enyhítve a vízhiányos időszakok által okozott szárazodást. Ez várhatóan hozzájárul az erdő jó állapotának fennmaradásához is. Ezt segíti egy itt tájidegen akácos állomány cseréje, ami már a projekt elején megtörtént. Az újonnan létrehozott leendő erdőt a telepített csemetékből fejlődő kocsányos tölgy, madárcseresznye és további őshonos kísérőfajok alkotják. Az erdő fiatalabb részeibe kikerült 51 denevérodú és 3 feketególya-műfészek szintén a természet javát szolgálják.

A szakértők választása ezen kívül a Dráva mentén lefelé haladva a Heresznye melletti mellékágra esett, hogy újra életre keljen, azt víz járja át az év jelentős részében. A folyók nem tudnak szabadon folyni a korábbi szabályozások miatt, a mellékágak képződése pedig ma már ritka, ezért kulcsfontosságú a meglévők helyreállítása. A horvát és magyar területet is érintő monumentális munka eredményeképpen javul a környező területek vízellátása, de a folyó medrébe visszajuttatott hordalék a Dráva hordalékháztartására is jótékony hatással van.

Szintén a folyó szabad folyását segítik elő a Felsőszentmárton és Vejti mellett magvalósult munkalátok, amelyek során korábban telepített, mára elavult folyamszabályozási kőműveket bontottak vissza. A beavatkozások eredményeként szintén javult az érintett mellékág és a Dráva parti részeinek vízellátása.

A tudás átadása

A szakértők különös hangsúlyt fektettek arra, hogy az eredményeket és az árterek, folyók fontosságát a széles közönség is megismerje. A legkisebbek gyerektáborokban vehettek részt a Lankóci-erdőben és a Dráva partján, a középiskolások tematikus részvételi színházi előadásokba kapcsolódhattak be, az egyetemisták számára oktatási segédanyag készült, és terepgyakorlatokon ismerhették meg a WiseDrava LIFE projekthelyszíneit. Mindezek mellett megújult a Drávaszentesen található Dráva-kiállítás is. „Az elmúlt évtizedekben szakértőként is rengeteget megtudhattunk a Dráváról, ez a projekt azonban olyan mértékben bővítette a tudásunkat, ami hatalmas ugrást jelent a folyó és ártere megóvása szempontjából. Ezt a muníciót és a kialakult kapcsolatok nyújtotta lehetőségeket kihasználva látjuk, hogy a projekt egy olyan kiterjedt együttműködésben folytatódik, mely még hosszú évekig, évtizedekig meghatározza a Dráva és vidékének jövőjét, ember és természet harmóniáját a régióban” – mondta Barina Zoltán, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője, a projekt menedzsere.”

Viant Kata

Megosztás:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Ezt se hagyd ki

Kapcsolódó cikkek